فایل اول: 

چگونه اشتیاق زیادی نسبت به هدفم برای خودم بسازم؟

فایل دوم: 

رایج‌ترین برداشت اشتباه درباره«قانون جذب»!

 

 

فایل سوم: 

این‌همه روش برای دستیابی به اهداف، حالا چرا «قانون جذب»؟

 

فایل چهارم:

ارتعاشات ما چگونه فعال می‌شوند؟

 

 

فایل پنجم:

منظور از «جوهره ارتعاشی» چیست؟

 

 

فایل ششم:

یک راهکار ساده برای تغییر احساس منفی!

 

 

فایل هفتم: 

آیا هدف از یادگیری «قانون جذب» فقط جذب اهداف مادی است؟

 

فایل هشتم: 

چرا بعضی مواقع اتفاقات بد پشت سر هم برای من می‌افتد؟