دوشنبه هر هفته، یک پادکست آموزشی به این بخش اضافه می‌شود

پادکست آموزشی اول:

موضوع: 

چگونه اشتیاق زیادی نسبت به هدفم برای خودم بسازم؟

پادکست آموزشی دوم:

موضوع: 

یک راهکار ساده برای تغییر احساس منفی!