تبریک! ایمیل شما با موفقیت ثبت شد!

 

توجه کنید!

لطفا تا 5 دقیقه دیگر بهinbox  ایمیل خود بروید. اگر ایمیل ما آنجا نبود، ابتدا قسمت promotions  را بررسی کنید. با گرفتن و کشیدن ایمیل، آن را به قسمت primary  بیاورید.

اگر به‌احتمال خیلی ضعیف، ایمیل ما در قسمت promotions نبود، به قسمت spam  بروید با تیک زدن ایمیل، گزینه no spam فعال می‌شود. روی این گزینه کلیک کنید تا ایمیل خودبه‌خود به inbox منتقل شود.

دانلود 3 پادکست آموزشی

پادکست اول

یک راهکار ساده برای تغییر احساس منفی

پادکست دوم

یک راهکار ساده برای تغییر احساس منفی

پادکست سوم

یک راهکار ساده برای تغییر احساس منفی

پیشنهاد مکمل