راهنمای شرکت در وبینارهای زندگی ناب!

برای برنامه موبایل:

۱) لطفا برنامه را دانلود کنید و آن را بر روی دستگاه خود نصب کنید.

۲) دعوت نامه به رویداد را در دستگاه تلفن همراه خود باز کنید.

۳) روی دکمه Join کلیک کنید – برنامه به صورت خودکار باز خواهد شد.

۴) با نام و ایمیل وارد شوید.

۵) از رویداد لذت ببرید.

لینک ها:

آیفون:

https://itunes.apple.com/us/app/clickmeeting-webinar-your-way/id1141803571?mt=8

اندروید:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.implix.clickmeetingmobile&hl=pl

برای لب تاپ و کامپیوتر

۱) دعوت نامه را باز کنید.

۲) بر روی دکمه عضویت کلیک کنید.

۳) با ایمیل و نام  خود وارد شوید.