پاسخ سوال اول

سوال: منظور از اینکه میگویید ماهیت هر هدفی یا خواسته‌ای که داریم دارای دو جنبه...

پاسخ به سوال دوازدهم

سوال: نقش «اقدام کردن» در فرآیند «قانون جذب» برای جذب اهداف، چقدر مهم است؟ پاسخ:...

پاسخ سوال هشتم

سوال: در اطرافم، افرادی (همسر، همکار یا دوستانی) وجود دارند که «ذهنیت منفی» دارند، چگونه...

پاسخ سوال هفتم

سوال: آیا با استفاده از «قانون جذب» می‌توانم برای فرد دیگری (مثلا؛ همسر یا فرزندم)...

پاسخ سوال ششم

سوال: وقتی دو نفر یک‌چیز را بخواهند و هر دو هم به «قانون جذب» اعتقاد...

پاسخ سوال پنجم

سوال: برای دستیابی به هدفم، فقط باید احساس خوبی نسبت به آن داشته باشم؟ یا...

پاسخ سوال سوم

سوال: در شرایط «خیلی بد» چطوری احساس بهتری داشته باشم؟ پاسخ به این سوال را...

پاسخ به سوال دهم

سوال: مسیر رسیدن به اهداف با کمک «قانون جذب» چگونه است؟ پاسخ:   نویسنده: مهدی...

پاسخ سوال نهم

سوال: اگر تمرینات «قانون جذب» را انجام دهم و نتیجه نگیرم چه؟ پاسخ: ابتدا کمی...

پاسخ سوال دوم

سوال: طبق «قانون جذب» ما به هر چیزی فکر کنیم، آن را جذب می‌کنیم.خب! من...