چگونه در جنگ با زمان برنده شوید؟

چگونه در جنگ با زمان برنده شوید؟

هر از چندگاه به خودتان میگویید که سرم خیلی شلوغ است یا وقت کافی برای کارهایی که می خواهم ندارم؟بس کنید!  حتی گفتن این حرفهاحتی باعث عجزوناتوانی شما می شود.زمان یک عامل برابرکننده عالی ست.همه ما زمان برابری داریم.همه انهایی که شماروی جلد کتاب های موفقیت می بینیدهمان مقدار زمانی را دارند که شمادارید.پس چرا به نظرمیرسدانهازمانی بیشتری نسبت به شمادارند؟به این دلیل است که ان هازمان بیشتری نسبت به شماتولید کرده اندومن می خواهم باسه روش به شمانشان دهم که چگونه شما هم میتوانید این کار راانجام دهید.

 

اکنون کمی زمان ذخیره کنید تابتوانید درآینده زمان بیشتری ایجادکنید

من میخواستم از طرحی استفاده کنم تادر زمان مسافرت های خارجی بتوانم به سرعت ازسف گمرک ومحافظت رد شوم وهر باردرزمان صرف جویی کنم.ان ها در ابتدا از من خواستندتا فرم های زیادوخسته کننده ای از اطلاعات شخصی راپرکنم.بعدبایددرزمان ومکانی نا مناسب برای مصاحبه حاضرشوم.خوب من هیچ وقتی برای این کارنداشتم.سبک زندگی من سبک پرمشغله ای ست وهیچ وقت این کارها را جزو اولویتهایم دسته بندی نمیکردم.دوسال به همین منوال گذشت در نهایت تصمیم گرتم که بس کنم وزودترد وارد فرایند ان طرح شوم.این فرایند۵ ساعت از وقت مراگرفت.میدانم که پنج ساعت زمان زیادی نیست امابرای من زمان زیادی محسوب میشود.ولی درس بزرگی که یاد گرفتم این است.در هر پرواز وبه کمک این سرمایه گذاری ۵ ساعته حداقل ۱۵ دقیقه برایم در وقت صرفه جویی می شود.من هر سال حدود۱۰۰ پرواز انجام میدهم.یعنی ان سرمایه گذاری پنج ساعته همهساله برایم۲۵ ساعت اضافی ایجاد می کندکه من قبلا از ان بی بهره بودم.۲۵ ساعت!

بعداز۵سال سود این سرمایه گداری به۱۲۵ساعت می رسدکه۱۵٫۵ روز کاریست!این یهنی منمی توانم ۲ هفته به مسافرت بروم در حالی که چیزی از کارایی و زمان کاری من کم نشده و تمام این ها به ان سرمایه گذاری ۵ ساعته مربوط می شود.

شما می توانیددر بخش های خیلی زیادی زمان های اندکی پس انداز کنید ومطمین باشید که زمان پس انداز شده تان مکب خواهد شد وبه زمانی تبدیل می شود که قبلا از ان بی بهره بودید.ئر موردش فکر کنید!شاید بتوانید بااتوماتیک سازی حساب های بانکیتان از رفت وامدهای مکرر به بانکتان جلوگیری کنیدو بدین شکل چند ساعت پس انداز کنید.به من اعتماد کنید. من می دانم که دست کشیدن از کارهای روزمره ومهمی که دارید واختصاص زمان به این کارها بی فایده به نظر می رسد،اما زمانی که این کارها را انجام دهید،اثر مرکب را فعال کرده اید تاشروع به تولید زمان و بهبود کارایی شما کند.

روش دیگر کمک گرفتن و واگداری کارهاست

شما قبلا نیز این موضوع را شنیده بودید اما اجازه دهید به شما کمک کنم تاچگونگی تولیدزمان و پول، توسط این شیوه رابهتر متوجه شوید.

فرض کنیدکه هدف امسال شماکسب ۲۵۰۰۰۰ $ (حدود ۸۰۰ میلیون تومان).این یعنی هر ساعت شما ۱۲۵$ (حدود۴۰۰هزار تومان)ارزش دارد.درامدهدف تقسیم بر۲۰۰۰ ساعت=نرخ ساعتی شما.

اگر به بخشی از کارهایی که به طورروزانه انجام میدهید نگاهی بیاندازید میبینید که ارزش ساعتی ۱۲۵$ راندارد.بیشترزمان شما به بایگانی کردن ،به روز رسانی نوشته هایتان در شبکه های اجتماعی رفت، وامدهای کاری تماس های تلفنی بی اهمیت وبه طورکلی چنین کارهایی صرف می شود.

شما برای اینکه شخص دیگری این کار راانجام دهد،به او ساعتی ۱۲۵$ نمیدهید،امااین کار برای شما همین مقدار هزینه برمیدارد.پس اگر شما بتوانید شخصی رلبا حقوق ساعتی ۴۰$ استخدام کنید،تاهمه این کارهارا انجام دهد،می توانید به کاری بپردازید که برایتان۱۲۵$در هر ساعت ایجاد می کند. در ضمن به اضای هر ۱٫۵ ساعتی که ان فردبه کاربپردازد یک ساعت کاری کامل برای شما ایجاد می شود.

 

تولید زمان از طریق ایجاد سیستم

ایجادسیستم های درست می تواند در نهایت به ازادی زمانی شمابیانجامد.مالکان کسب وکار بیشماری در مورد عدم وجودکنترلدرکارها شکایت دارندوارزش سیستمهای درست طراحی شده را دست کم می گیرند.

حتی اگر شما مالک کسب وکاریا مدیرعامل نباشید،بازهم مدیرعامل زندگی خود هستید!

بای توضیح این مورد خاص از کتاب افسانه کارافرینینوشته مایکل گربراستفاده می کنم.۳مجموعه مهارت برای راه اندازی یک کسب وکار وجود دارد:   ۱-مهارتهای تکنیکی   ۲-مدیریتی   ۳-کارافرینی

مهارت های تکنیکی به نتیجه،مدیریتی به سفارش وسیستم ها وکار افرینی به نگرش ومدیریت می پردازند.همه مادر ابتدا با مهارتهای تکنیکی شروع می کنیم. امااگر نتوانیم مهارت های کارافرینانه مان را ارتقاع دهیم ومدیر ومتخصص مناسبی برای کسب وکار استخدام نکنیم،بی شک شکست خواهیم خورد.مادر زمان شروع ۱۰درصد کارافرین۲۰درصدمدیر و۷۰درصد تکنسین هستیم.اگر شما بیاموزید که چگونه کارمنداستخئدام و کارهارا به انها واگذار کنیدوکمی سیستم بسازید،می توانید این درصد هارابه طور مساوی به ۳۳ درصد برسانید.

یادداشتی  از دارن هاردی (نویسنده کتاب اثر مرکب)

منبع : سایت زندگی ناب

[apss-count network=’facebook’]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *