دعوت به همکاری

با سلام. «زندگی ناب» برای تکمیل پرسنل خود به افراد زیر نیازمند است:

حقوق با توجه به دانش و میزان عمل‌گرا بودن شما است. بیمه و مزایا طبق وزارت کار

افراد معتقد به یادگیری (در زمینه تخصصشان) در اولویت هستند.

جهت همکاری با ما می‌توانید فرم زیر را پُرکنید.

فرم درخواست همکاری با زندگی ناب